Haat Ta Ki Barabe
Jajabor Palash

Tracklist

 1. Akash R Mati_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 2. Charpotro_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 3. Chupi Chupi_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 4. Dil Doria_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 5. Ghum_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 6. Haat Ta Ki Barabe_Jajabor Palash And Konika.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 7. Preme Porechi_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5
 8. Toke Chara_Jajabor Palash.mp3
  Haat Ta Ki Barabe
  Buy ৳ 5

Buy Entire Release

Promo video.

Details.

Album: 
Haat ta Ki Barabe
 
Lyric:
Lalon Shah
Jajabor Palash
 
Vocal: 
Jajabor Palash
 
Co-Artist:
Farjana
Konika
 
Music:
Sushanto Kumar Sarkar
Wahed Shahin

More releases from this artist.